Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε την μεταφορά και τοποθέτηση παντός τύπου ανυψωτικών μηχανημάτων, με αξιοπιστία, ποιότητα και ασφάλεια.                                  Επίσης, αναλαμβάνουμε την απεγκατάσταση, μεταφορά και εγκατάσταση σε νέο χώρο, ολόκληρου του μηχανολογικού εξοπλισμού σας.

  • ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ Ή ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αγοράζουμε άμεσα ολόκληρο ή πλεονάζοντα μηχανολογικό εξοπλισμό, συνεργείων αυτοκινήτων κλπ.

  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τοποθέτηση και επίδειξη λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού (όπως ζυγοσταθμίσεις, ξεμονταριστές, μηχανήματα φρέον κλπ.)

  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ

Εγκατάσταση κομπρεσέρ και κυκλώματος αέρα με φιλτρολιπαντήρες, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

  • SERVICΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Τακτική συντήρηση και επισκευή βλαβών, όλων των τύπων ανυψωτικών μηχανημάτων, με γνήσια ανταλλακτικά όλων των εταιρειών.              Πιστοποίηση ανυψωτικής ικανότητας.

  • SERVICΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΡΕΟΝ

Ετήσια συντήρηση και επισκευή βλαβών για κάθε τύπο μηχανήματος φρέον.

  • SERVICΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Γρυλάκια, πρέσες, γερανάκια, σασμανόγρυλοι, μπουκάλες ψαλιδωτών ανυψωτικών, μπουκάλες καμπίνας φορτηγών κλπ.

  • SERVICΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ

Αερόκλειδα, αεροκαστάνιες κλπ.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ